EU fondovi

EU fondovi – pomoć u pripremi projekata za financiranje 

Naše usluge prate cijeli projektni ciklus – od faze definiranja projekta i identificiranja odgovarajućeg naslova za dodjelu bespovratnih sredstava, preko pripreme prijave projekta (aplikacije), organizacije javnog nadmetanja, praćenja realizacije projekta i tekućeg izvješćivanja, pa sve do podnošenja završnog izvješća i obračuna.

       ◊ Procjena mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava za predloženi projekt

◊ Pronalaženje odgovarajućeg operativnog programa

◊ Predlaganje i prilagođavanje projekta u svrhu postizanja maksimalne usklađenosti s kriterijima operativnog programa

◊ Priprema investicijskog programa kao temelja za pripremu okvira za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova.

◊ Izrada aplikacija za povlačenje sredstava iz fondova zajednice i drugih bespovratnih programa

◊ Priprema i strukturiranje projekata kako bi udovoljavali propozicijama strukturnih fondova kao prva faza priprema za povlačenje sredstava za razvoj