Projektiranje

 

Arhitektonsko projektiranje

Nudimo vam cjelovitu uslugu izrade arhitektonskog projekta – od stvaranja konceptualnog rješenja i idejnog projekta, preko glavnog i izvedbenog projekta do pružanja usluga projektantskog nadzora. Sastavni dio usluge  je i ishođenje potrebnih dozvola (lokacijske, građevinske, uporabne) i dokumentacije koja im prethodi.

◊ Osnovni koncept

  Projektantska dokumentacija

◊ Izvedbeni detalji

◊ Unutarnje uređenje

◊ Krajobrazno projektiranje

◊ Vođenje projektiranja

 

Legalizacija objekata-što nudimo

 

·         ◊ projektiranje bespravno sagrađene zgrade, najčešće u svrhu izrade snimka izvedenog stanja

        ◊ geodetske usluge za sve bespravno sagrađene zgrade koje nisu ucrtane u katastar, ili su ucrtane, ali su u međuvremenu izašle iz prvobitnih gabarita

        ◊ usluge izrade etažnog elaborata i predaje prijedloga etažnog elaborata, kao niz drugih pravno-birokratskih usluga vezanih za nekretnine, a u svrhu legalizacije objekata