Stručni tehnički nadzor

 

Iskusni profesionalci čine tim kojem možete povjeriti stručni nadzor nad izvođenjem radova sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i ostalim zakonskim aktima.

Naša usluga stručnog nadzora nad građenjem uključuje:

 Osiguranje usklađenosti s prostornim planovima, zakonima i propisima.

 Osiguranje ugovorene razine kvalitete

 Kontrolu građevinskih radova, izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje korektivnih mjera

 Kontrola količina materijala i ispitivanje materijala

 Praćenje vremenskog plana

 Priprema završnog izvještaja za tehnički pregled građevine

 

Zadatak inženjera nije da riješi problem već da ga izbjegne