Upravljanje projektima (Project Management)

 

Nudimo našim klijentima sveobuhvatno upravljanje projektima građenja (project management) uključivo administriranje ugovora.

Naši profesionalno kvalificirani i iskusni voditelji projekata pomažu našim klijentima da kompleksne projekte dovrše u zadanom roku, u okviru predviđenog budžeta, sukladno specificiranoj razini kvalitete i uz minimalne rizike.

Naša usluga upravljanja projektom obuhvaća:

 Suradnju u definiranju ciljeva projekta

 Pripremu idejnog rješenja

 Pripremu koncepta koji obuhvaća više projektnih opcija

 Kontrolu opsega projekta

 Pripremu vremenskog plana projekta

 Optimalno korištenje raspoloživih resursa

 Organizaciju nabave, pripremu natječaja i administriranje ugovorima

 Financijsku kontrolu i kontrolu kvalitete

 Izbjegavanje kašnjenja i upravljanje promjenama

 Efikasnu komunikaciju i mehanizme za rješavanje konflikta

Naš cilj nije samo dovršiti projekt. Mi se brinemo da našem klijentu kreiramo maksimalnu vrijednost.