Usluga vještačenja u graditeljstvu i procjene vrijednosti nekretnina

Tvrtka QUADRIGA PROJEKT d.o.o. je registrirana za obavljanje poslova sudskog vještačenja iz područja graditeljstva i procjene nekretnina. Odobrenje za obavljanje djelatnosti je izdano od Županijskog sudu u Velikoj Gorici.

 Ø     Izrađujemo stručne nalazi i mišljenja od strane sudski ovlaštene stručne osobe (sudskog vještaka) o nekim događanjima ili pojavama, a vezana su za graditeljstvo. Takvi stručni elaborati mogu služiti kao dokaz na Sudu, ali mogu služiti i za sve druge stručne potrebe. Tu se najčešće prethodno osiguranje dokaza (prethodno utvrđivanje činjeničnog stanja) i naknadno osiguranje dokaza (naknadno utvrđivanje činjeničnog stanja).

 Ø   Procjena nekretnine je postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu pravu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.